Thẻ: Có bắt buộc đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip?