Thẻ: Có được dựng rạp cưới lấn ra lòng đường không?