Thẻ: Có ủy quyền xin trích lục giấy khai sinh được không?