Thẻ: Đối tượng được cấp căn cước công dân gắn chip?