Thẻ: Đốt và thả đèn trời vào dịp Tết 2023 có vi phạm pháp luật không?