Thẻ: Giáo viên nghỉ hưu mà chưa hưởng phụ cấp thâm niên thì có được nhận trợ cấp gì không?