Thẻ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phải là giấy phép kinh doanh không?\