Thẻ: Giấy chứng nhận độc thân có thời hạn bao lâu?