Thẻ: Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo