Thẻ: Lệ phí đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip là bao nhiêu tiền?