Thẻ: Một số lưu ý khi xác lập hợp đồng ủy quyền tại Hưng Yên