Thẻ: Mức phạt ô tô đỗ xe gần ngã tư trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau?