Thẻ: Người cao tuổi có thể ủy quyền làm lại giấy khai sinh không?