Thẻ: Nhập cảnh mang theo bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt thì phải khai báo hải quan?