Thẻ: Phương tiện giao thông của CSGT khi đi tuần tra kiểm soát bao gồm những loại phương tiện nào?