Thẻ: Quy định về ảnh chân dung của công dân trong thẻ Căn cước công dân