Thẻ: Thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là bao lâu?