Thẻ: Trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt bao nhiêu tiền?