Thẻ: Việc công an khám xét chỗ ở vào ban đêm có đúng không?