Thẻ: Việc khám xét chỗ ở được thực hiện theo quy định như thế nào?