Thẻ: Con mang họ bố khi không có tên bố trong giấy khai sinh được không?