Thẻ: Công ty được tạm ngưng hoạt động trong thời gian bao lâu?