Thẻ: Hành nghề mê tín dị đoan trên MXH bị phạt bao nhiêu tiền?