Thẻ: Hợp đồng kiểm toán có bắt buộc phải ký dưới hình thức hợp đồng trọn gói không?