Thẻ: Kết hôn với người nước ngoài thì có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn hay không?