Thẻ: Khi nào phải sử dụng đơn xin vắng mặt tại nơi cư trú?