Thẻ: Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tại Hưng Yên là bao nhiêu?