Thẻ: Mới chuẩn bị cướp tiệm vàng mà chưa thực hiện hành vi cướp thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?