Thẻ: Mức phạt đối với tội giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh là bao nhiêu năm tù?