Thẻ: Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là bao nhiêu?