Thẻ: Người dân nhặt vàng trong vụ cướp tiệm vàng không trả lại có bị phạt không?