Thẻ: Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài là bao lâu?